Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   + Nhân vật sự kiện
Ý nghĩa của cách mạng tháng tám và trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam - 09:26:05 AM | 22/08/2017
Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trong ngày 02/9/1945 (Nguồn tư liệu TTXVN)

 

      Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, mang lại vị thế cho nhân dân một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước độc lập, tự do; đưa dân ta từ thân phận nô lệ, thành một nước độc lập, làm chủ nước nhà; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên mới - giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

      Từ ý nghĩa lịch sử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc” . 

      Những trang sữ hào hùng của dân tộc xác định, ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu tận dụng thời cơ Nhật đảo chính Pháp, tích cực xây dựng lực lượng, phong trào cách mạng cũng từng bước phát triển: Phong trào truyền bá quốc ngữ phát triển mạnh mẽ, tuyên truyền cách mạng, truyền đơn Việt Minh, phong trào thanh niên lan rộng - ra đời tổ chức Thanh niên Tiền phong, Phụ nữ Tiền Phong, Thiếu nhi Tiền Phong….Phong trào cách mạng ở Bà Rịa, Vũng Tàu được khôi phục nhanh chóng.

      Ngày 25/8/1945, tại Bà Rịa, một cuộc mít tinh lớn với khoảng 20.000 người tham gia cướp chính quyền về tay cách mạng….

      Thành công của cách Mạng Tháng tám có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với quân, dân Bà Rịa, Vũng Tàu. “Bằng sức mạnh quật khởi, các tầng lớp nhân dân lao động Bà Rịa, Vũng Tàu đã nhất tề nổi dậy lật đổ chính quyền tay sai thân Nhật và bộ máy quan liêu phong kiến từ tỉnh đến các tổng, xã, giành chính quyền về tay nhân dân. Từ đây, nhân dân Bà Rịa,Vũng Tàu được sống trong kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc. Người công nhân cao su Bà Rịa và Vũng Tàu có thể cởi bỏ tấm áo công tra, cởi bỏ cuộc đời làm thuê cực nhọc và trở thành những người công nhân thực sự tự do, được hoàn toàn làm chủ đồn điền và làm chủ cuộc đời mình ”. 

 

Tháp nước (Nhà Tròn), nơi diễn ra cuộc míttinh tuyên bố giành chính quyền tại Bà Rịa sáng 25-8-1945. Ảnh: V.A (chụp lại từ ảnh tư liệu).

 

      Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là  Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Tại Bà Rịa, hàng ngàn người tập trung tại quảng trường trung tâm dự mít tinh mừng Quốc khánh.

      Trải qua 72 năm qua, trong tiến trình phát triển chung của đất nước, Bà Rịa, Vũng Tàu từng bước chuyển mình. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước,  các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ lưu trú, dịch vụ cảng, xuất khẩu, nhập khẩu, vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng. Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao đều được thực hiện tốt. An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... được quan tâm thực hiện đầy đủ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, dịch vụ và cảng biển. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: “Chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh tập trung vào 4 lĩnh vực: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch….”

      Tiếp nối truyền thống và phát huy thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân nhân dân chung tay, góp sức xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Mỗi người dân Việt Nam nói chung và công dân Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, luôn khắc ghi và tri ân những công lao to lớn của lớp lớp thế hệ những người con ưu tú của đất nước anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Văn An - Như Hảo 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhậnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN