Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Thành ủy Bà Rịa tổ chức lớp triển khai, hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2017 - 11:19:02 AM | 18/07/2017

 

Một số hình ảnh tại hội nghị

Ngày 22/6/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức lớp triển khai, hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho cấp ủy các Đảng bộ cơ sở; Chi bộ cơ sở; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Các đại biểu được hướng dẫn về thực hiện 03 nội dung: Quy trình, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017 trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng gồm: sinh hoạt, thảo luận nội dung theo chuyên đề hàng tháng; Đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Biểu dương những đảng viên tiên phong, gương mẫu. Xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; theo đó, tập thể chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện gồm các nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị; phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Mục tiêu phấn đấu, khẩu hiệu hành động; giải pháp thực hiện và Hướng dẫn viết sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2017 tạo sự thống nhất phương pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN