Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   + Lịch sử đảng bộ BRVT
Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15- CT/TW về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng - 09:19:32 AM | 03/07/2017
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, 19 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TV và nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng của các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng được nâng lên rõ rệt; cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức nghiên cứu, biên soạn công trình được quan tâm đầu tư; công tác nghiên cứu, biên soạn đã thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, của đông đảo các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, của nhân chứng lịch sử và cán bộ, đảng viên.

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Minh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

tại Hội nghị tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

          Ngày 17/10/1998, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TV về việc biên soạn lịch sử đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã và các ban ngành, phát huy công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh". Tiếp theo, ngày 28/8/2002, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 15-CT/TW, về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 15 - CT/TW của Ban Bí thư và 19 năm thực hiện Chỉ thị 16 - CT/TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn Đảng bộ đã xuất bản được 125 đầu sách về lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử vùng đất và con người Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, cấp tỉnh xuất bản 9 ấn phẩm; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xuất bản 28 ấn phẩm; đảng bộ xã, phường, thị trấn xuất bản 56 ấn phẩm; các sở, ban, ngành, đoàn thể xuất bản 32 ấn phẩm. Nhiều ấn phẩm được các nhà nghiên cứu đánh giá cao như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập I, Tập II, Tập III; Nhà tù Côn Đảo 1862-1975; Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại; Địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu... và nhiều ấn phẩm lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và xã, phường, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Tuấn Minh (thứ 6 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

trong thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16-CT/TV năm 2012.

          Đảng bộ các huyện, thành phố: đến nay 8/8 Đảng bộ huyện, thành phố đã hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ đến năm 2005 hoặc 2015, một số huyện đã và đang tái bản bổ sung. Trong đó 4 huyện, thành phố biên soạn 100% lịch sử xã, phường, thị trấn đó là: Thành phố Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc; các xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành, một số đơn vị đang tiến hành sưu tầm tư liệu, biên soạn tái bản bổ sung lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã xuất bản trên 10 năm.

          Các ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử ngành, tiểu biểu như: Lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (1930-2005); Lịch sử phong trào Công nhân viên Lao Động và hoạt động Công Đoàn năm (1930-2006); lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phong trào Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1930-2000); Lịch sử phong trào phụ nữ Bà Rịa - Vũng Tàu (1930-2005); Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1930-2010)....một số sở, ngành đang tiến hành biên soạn.

          Lực lượng vũ trang: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo biên soạn và xuất bản được 8 đầu sách. Đảng ủy Công an tỉnh, chỉ đạo biên soạn xuất bản được 7 đầu sách.

          Bên cạnh những kết quả tích cực đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ còn một số hạn chế: Việc sử dụng các ấn phẩm lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống còn hạn chế; một số nơi chủ động và có cách làm sáng tạo, nhưng cũng chỉ dừng lại trong các nhà trường, trong một bộ phận thanh thiếu niên. Chất lượng một số công trình còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng đã tăng lên về số lượng và trình độ chuyên môn, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

          Công tác Tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng thông qua các ấn phẩm.

          Các cấp uỷ chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và sát thực tế. Điểm mới là ngày càng có nhiều đơn vị mở rộng hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương thông qua các cuộc thi tìm hiểu, hội thảo, tọa đàm, du khảo, biên soạn thành chương trình đưa vào giảng dạy trong trường học; tổ chức các chuyến tham quan “về nguồn” cho học sinh; chiếu phim tư liệu về lịch sử vùng đất, con người, sự kiện lịch sử trong các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, trong nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh trong nhà trường; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ địa phương; nghe các vị lão thành cách mạng nói chuyện về truyền thống lịch sử cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ...

          Hệ thống bảo tàng, thư viện tỉnh, huyện... lưu giữ và giới thiệu với bạn đọc, khách du lịch - nhất là học sinh, thanh thiếu niên tư liệu về truyền thống lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng thông qua ấn phẩm, góp phần quan trọng vào việc giáo dục, tuyên truyền. Đó là những tiêu chí quan trọng để đánh giá thực chất, hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử tại địa phương. Nhiều cuộc thi tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

          Phương hướng, nhiệm vụ công tác Lịch sử Đảng đến năm 2020.

          Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 16-CT/TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống, gắn với giáo dục đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị - tư tưởng, là một trong những giải pháp tích cực ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong đảng, trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

          Hai là, thực hiện dứt điểm tái bản bổ sung những công trình đã xuất bản trên 15 năm. Xây dựng kế hoạch, lộ trình đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử hình thành, lịch sử truyền thống của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội quần chúng. 

          Ba là, đẩy mạnh hướng dẫn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng cho các cơ quan, đơn vị; hỗ trợ chuyên môn để thực hiện tái bản, bổ sung các công trình lịch sử đảng, lịch sử truyền thống; phối hợp liên ngành trong công tác sưu tầm, biên soạn, lưu trữ lịch sử Đảng bộ tỉnh.

          Bốn là,  chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, rộng khắp và phù hợp với từng đối tượng, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ.

 

Phòng lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

 
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Ký ức tuyên huấn biên hòa, bà rịa - long khánh (1930 - 2015)   - 22/05/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN