Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Hướng dẫn 38 - HD / BTGTU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” - 01:58:48 PM | 26/05/2017
Thực hiện Hướng dẫn số 400/HVCTQG, ngày 18/4/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

   

 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

DownLoad

Số 38 -HD / BTGTU

05/06/2017

Hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15 -CT / TW của Ban Bí thư  về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn  lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”

 Tải về

Số 400 - HVCTQG

18/04/2017

Tài liệu Trung ương đính kèm

Tải về

 

 

Hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15 - CT / TW của Ban Bí thư  về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn  lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”

Tài liệu Trung ương đính kèm

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhậnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN