Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư - 10:58:11 PM | 25/10/2019
Ngày 24/10/2019, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy, có hơn 250 đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện tham dự. Đồng chí Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đến dự và triển khai Nghị quyết tại Hội nghị.


Đ/c Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy triển khai Nghị quyết tại Hội nghị.

 

     Tham dự tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các Báo cáo viên cấp huyện triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Kế hoạch số 268-KH/HU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kế hoạch số 290-KH/HU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch số 289-KH/HU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 13/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 


Toàn cảnh Hội nghị


     Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi - Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: (1) Trên cơ sở kết quả Hội nghị này các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng các nội dung, những điểm cần quan tâm của các văn bản của Đảng đến cán bộ, đảng viên; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện. (2) Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phân công, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận  của Trung ương và các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy thành các kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện, trong đó cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, lộ trình bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện, phân công rõ người, rõ việc nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp với quy định mới và điều kiện thực tiễn của từng cấp ủy, địa phương, đơn vị. (3) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Huyện ủy để kịp thời có những biện pháp hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục sai sót, bảo đảm thực hiện có hiệu quả đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Huyện ủy; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt và đề ra các giải pháp thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ
 

  Các bài viết mới hơn
    Hội đồng đội huyện Long Điền khởi công xây dựng ngôi nhà "khăn quàng đỏ"   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng Đảng   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Phối hợp tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trên địa bàn huyện Long Điền   - 28/06/2020
    Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020   - 27/06/2020
    Khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” năm 2020 tại xã Tam Phước, huyện Long Điền   - 27/06/2020
    Huyện Long Điền khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác hội Nông dân cơ sở năm 2020   - 27/06/2020
    Huyện Đất Đỏ: Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh ủy   - 16/06/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng   - 13/10/2019
    Lớp chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”   - 13/10/2019
    Châu Đức khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Huyện Long Điền tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương   - 13/10/2019
    Ngày hội việc làm   - 13/10/2019
    Huyện Châu Đức: Tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam   - 13/10/2019
    Trao tặng tủ sách Chi bộ   - 13/10/2019
    Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020   - 13/10/2019
    Doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội   - 11/10/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN