Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Lớp chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” - 09:21:52 PM | 13/10/2019
Ngày 04/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức lớp chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập Kinh tế quốc tế” năm 2019 cho 115 đồng chí là trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và cán bộ chủ chốt 11 phường, xã.


Ths. Lê Văn Anh – Nguyên phụ trách Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị khu vực II
cung cấp và trao đổi các nội dung tại buổi tập huấn

 

     Tại buổi tập huấn các đồng chí đã được nghe Ths. Lê Văn Anh – Nguyên phụ trách Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị khu vực II cung cấp và trao đổi các nội dung: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta, của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chủ động tích cực hội nhập về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng ở nước ta và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


     Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác hội nhập kinh tế quốc tế, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.


Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa
 

  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Châu Đức khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Huyện Long Điền tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương   - 13/10/2019
    Ngày hội việc làm   - 13/10/2019
    Huyện Châu Đức: Tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam   - 13/10/2019
    Trao tặng tủ sách Chi bộ   - 13/10/2019
    Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020   - 13/10/2019
    Doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội   - 11/10/2019
    Huyện Châu Đức tổ chức Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh”   - 01/10/2019
    Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2019   - 25/09/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN