Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - 09:23:03 AM | 03/01/2017
Sáng ngày 29/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh mở rộng.

Tại Hội nghị, Thạc sỹ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ, Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày 06 nhóm vấn đề về tư tưởng, 04 chuẩn mực đạo đức, 05 phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 21/12/2016 về học tập chuyên đề toàn khóa.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện làm cơ sở đánh giá cuối năm.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn học tập chuyên đề, lồng ghép vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan báo chí tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong Đảng, trong xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền tình hình triển khai thực hiện, các điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu, có sức thuyết phục cao về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nguyễn Đình Linh
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh   - 14/10/2019
    Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10   - 23/05/2019
    Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy   - 22/10/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng   - 30/06/2018
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN