Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Các sự kiện, ngày lễ lớn
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2017) - 02:29:32 PM | 28/12/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

 TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN TUYÊN GIÁO                                       Bà Rịa, ngày 20 tháng 12 năm 2016

                       *

       Số 580 - CV/BTGTU

      V/v tuyên truyền kỷ niệm 87 năm

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

           (3/2/1930 - 3/2/2017)

 

 

                              Kính gửi:  - Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ

                                             trực thuộc Tỉnh ủy;

                                             - MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

                                             - Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch;

                                             - Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;

                                             - Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

                                               

 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”, theo đó, việc tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2017), mừng xuân Đinh Dậu, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị:

- Các địa phương, đơn vị tuỳ điều kiện cụ thể, tổ chức tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm phù hợp nhằm ôn lại lịch sử, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong 87 năm qua. Trong đó, nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổng thể các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức trang trí cổ động trực quan, thông tin lưu động. Tổ chức các hoạt động với nội dung và hình thức sinh động, phong phú, đa dạng và mang tính thiết thực, góp phần thực hiện tốt yêu cầu về giáo dục truyền thống, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian trong dịp vui tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động tổ chức trang trọng, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo.

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với mừng xuân Đinh Dậu; biểu dương "người tốt, việc tốt", gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh... kết hợp với việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị trong tỉnh lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng và mừng xuân Đinh Dậu.

          * KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu!

- Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2017)!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

* Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện; báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/02/2017.

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

 

Nơi nhận:                                                                                          K/T TRƯỞNG BAN

- Như kính gửi;                                                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN


- Ban Tuyên giáo TW(HN+p.Nam)     (b/c);                                                       

- Thường trực Tỉnh ủy

- Phòng TT-NBDLXH;

- Lưu Văn phòng Ban.                                                                       

 

                                                                                                         Trần Văn Thông

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thành công Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh”   - 19/10/2019
    Chuẩn bị chu đáo cho Hội thi "Tự hào Đảng quang vinh" năm 2019   - 15/10/2019
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy họp mặt ôn truyền thống Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2019)   - 31/08/2019
    Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là bài học quý báu cho Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay   - 30/08/2019
    Tặng tủ sách chi bộ tại ấp I, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc   - 26/04/2019
    Bà Rịa - Vũng Tàu: Thi đua chào mừng đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh   - 05/04/2019
    Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ hợi 2019   - 30/01/2019
    Hội nghị Thông tin thời sự quý IV năm 2018   - 03/10/2018
    Dấu ấn về Cách mạng Tháng Tám ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu   - 20/08/2018
    Kỉ niệm 130 ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018). Khí phách “Cặp rằng” Hai Thắng   - 20/08/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Chỉ thị về tổ chức tết năm 2017   - 23/12/2016HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN