Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện Châu Đức - 03:32:29 PM | 30/08/2019
Ngày 23/8/2019, Huyện Châu Đức tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện. Đến dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

     50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện lời Di huấn của Người “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất” quân và dân huyện Châu Đức vẫn một lòng bám trụ, vẫn tin tưởng sống cùng cách mạng, quyết tâm theo Đảng đến cùng, kiên cường chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; lập nên nhiều chiến công oanh liệt, chiến thắng Lộ 2 năm 1972 và cuối cùng là chiến thắng tại các Chi khu Đức Thạnh, Chi khu Long Lễ năm 1975 giải phóng quê hương, tô đậm thêm truyền thống hào hùng của vùng đất anh hùng Châu Đức.

 


Tiết mục sân khấu hóa: Châu Đức 25 mùa hoa

 

     Sau ngày thống nhất đất nước, quân và dân Châu Đức bước vào giai đoạn mới xây dựng lại quê hương, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến tranh và chế độ cũ để lại hậu quả rất nặng nề, cơ sở vật chất bị tàn phá, nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu,... Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân khẩn trương khôi phục những cơ sở bị chiến tranh tàn phá, cố gắng sớm ổn định tình hình, từng bước vượt qua những khó khăn, tổ chức lại sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân. Đặc biệt, từ sau khi huyện Châu Đức được tái thành lập cách đây 25 năm theo Nghị định số 45/NĐ/1994-CP, ngày 02/6/1994 của Chính phủ đã đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, đồng thời khai thác hợp lý các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng. 
 
     Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khoảng 10,9%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay khoảng 47.108.000 đồng/năm tăng hơn 20 lần so với khi mới thành lập huyện. Cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch đúng hướng, trong đó, nông nghiệp chiếm 58,3%; thương mại – dịch vụ 27% và công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 14,7%. Công tác thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao với mức thu bình quân hàng năm tăng khoảng 10,12%. Toàn huyện đã có 06 xã được công nhận xã nông thôn mới (đạt tỷ lệ 43%).
 
     Công tác chính sách xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; hoạt động đền ơn đáp đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng, thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo tại địa phương. Triển khai tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Đức còn 1.288 hộ nghèo/37.668 hộ dân, chiếm tỷ lệ: 3,42%; trong đó: hộ nghèo chuẩn Quốc gia là 241 hộ, chiếm 0,64% so với tổng số hộ dân; hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia là 316 hộ, chiếm tỷ lệ 0,84% so với tổng số hộ dân; hộ nghèo chuẩn tỉnh là 579 hộ, chiếm tỷ lệ 1,54% so với tổng số hộ dân, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh là 152 hộ dân, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số hộ dân. 
 

Trưng bày sách, các nông sản của huyện tại hội nghị
 
     Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng được cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới. Đảng bộ huyện hiện có 3.364 đảng viên, sinh hoạt ở 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 đảng bộ, 32 chi bộ cơ sở) và 237 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 16/16 xã, thị trấn thành lập được đảng bộ; 100% thôn ấp, khu phố có tổ chức đảng. 
 
     Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua 3 năm, toàn huyện có 33 chi, đảng bộ trực thuộc triển khai cho 177 đơn vị thực hiện 230 mô hình làm theo Bác sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào cuộc sống. Nhiều phong trào như thực hành tiết kiệm, hiến đất làm đường giao thông, mô hình “Tủ sách Chi bộ”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đoạn đường tự quản”, “gương sáng đảng viên”, “gương mặt đời thường”... tại các địa phương đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
     
     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. 
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Đức
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Lễ công bố xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới   - 30/08/2019
    Huyện Đất Đỏ: Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh   - 30/08/2019
    Phường Tân Phước – Thị xã Phú Mỹ xây dựng tủ sách chi bộ   - 19/08/2019
    Xuyên Mộc: Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019   - 14/08/2019
    Huyện Đất Đỏ: Bồi dưỡng lý luận chính trị hè   - 14/08/2019
    Ra quân thu gom rác thải nhựa   - 13/08/2019
    Huyện Long Điền: Tổ chức đối thoại với công dân về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính   - 13/08/2019
    Mặt trận Tổ quốc xã An Ngãi, huyện Long Điền tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh   - 13/08/2019
    Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 12/08/2019
    Huyện ủy Long Điền: Công bố quyết định thành lập Văn phòng huyện   - 12/08/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN