Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Đảng bộ thành phố Bà Rịa thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 - 03:30:09 PM | 07/08/2019
Năm 2019 là năm tập trung chuẩn bị các công việc cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng; đồng thời là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết đại hội đề ra với kết quả cao nhất. Vì vậy, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng bám sát, rà soát tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ thành phố đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.


Đảng bộ thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ
của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

     Trong 06 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước cải tiến lề lối và tác phong làm việc theo hướng thiết thực, cụ thể đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt so với tiến độ kế hoạch đề ra, cụ thể: các ngành kinh tế đều đạt từ 52 đến 55% kế hoạch năm, trong đó doanh thu thương mại – dịch vụ tăng 27,8%, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 14,8%, giá trị sản xuất nông – ngư nghiệp tăng 4,2% doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 55,5%; nổi bật là thu ngân sách được 466,5 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch năm, tăng 38,9% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế đã đề ra, tổ chức khám và chữa bệnh cho 59 nghìn lượt người, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đến nay có 32/35 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai rộng khắp. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chỉ đạo sâu sát.Tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.

 

     Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Việc quán triệt, triển khai các chủ trương của Trung ương, tỉnh, thành phố duy trì nền nếp và thực hiện thường xuyên. Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở. Triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2019 theo đúng kế hoạch. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm Dân vận chính quyền 2019.
 
     6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ thành phố Bà Rịa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế của Đảng bộ thành phố đề ra năm 2019, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ như: tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; làm tốt công tác dân vận; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư trên địa bàn; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại với người dân có đất thu hồi để thực hiện các dự án; các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân được thuận lợi, nhanh chóng; nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân…
 
 Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa
 

 

  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Hiệu quả từ các nhóm Zalo nhắc việc   - 07/08/2019
    Trao tặng tủ sách cho chi bộ Khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu   - 25/07/2019
    Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện ủy   - 25/07/2019
    Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”   - 25/07/2019
    Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2019   - 15/07/2019
    Hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2019   - 15/07/2019
    Hội nghị Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng   - 15/07/2019
    Tuổi trẻ khối Lực lượng Vũ trang tỉnh: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách   - 14/07/2019
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019   - 14/07/2019
    Phổ biến các quy định của công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự và chính trị   - 14/07/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN