Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện ủy - 09:41:04 AM | 25/07/2019
Ngày 17/7/2019, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy cho đối tượng là các cán bộ chủ chốt cấp huyện.


Đ/c Cáp Văn Thường - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị

 

     Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban trực thuộc Huyện ủy đã quán triệt các nội dung: Quyết định 854-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh; Quyết định 855-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kết luận 43-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch số 180-KH/HU của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII); Quy định 179/QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 14-KH/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm tình trạng quá hạn luật định, án bị hủy, sửa của Tòa án nhân dân hai cấp, tỉnh BR-VT.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

     Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, các Chương trình, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy; trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ, đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện trong phạm vi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và tuyên truyền ra nhân dân. 
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”   - 25/07/2019
    Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2019   - 15/07/2019
    Hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2019   - 15/07/2019
    Hội nghị Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng   - 15/07/2019
    Tuổi trẻ khối Lực lượng Vũ trang tỉnh: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách   - 14/07/2019
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019   - 14/07/2019
    Phổ biến các quy định của công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự và chính trị   - 14/07/2019
    Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị   - 14/07/2019
    Công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp (nhiệm kỳ 2019 -2024)   - 11/07/2019
    Tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.   - 06/07/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN