Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” - 08:52:02 AM | 25/07/2019
Sáng ngày 18/7, Huyện Ủy Châu Đức tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.


Văn nghệ chào mừng

 

     Bám sát quan điểm, mục tiêu, nhất là 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp mà Nghị quyết  đề ra, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao, Thư viện huyện, 14 Trung tâm văn hóa-Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh, 113 Nhà Văn hóa, trụ sở thôn, ấp, khu phố; thành lập 1 đội xung kích tuyên truyền ca khúc cách mạng, 1 CLB đờn ca tài tử, 16 đội Nghệ thuật quần chúng, thông tin lưu động tại các xã, thị trấn. Toàn huyện có 95,7% tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 32,3% tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao; 93,75% xã đạt Bộ tiểu chí quốc gia về y tế; 6/14 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2 đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị…. Các hoạt hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện, đặc biệt là những nét văn hóa, di tích lịch sử, du lịch đặc sắc, di sản văn hóa tiêu biểu, truyền thống lịch sử, văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào xây dựng nông thôn mới – văn minh đô thị… được triển khai thực hiện tốt, góp phần tác động tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc - an ninh ở địa phương, nâng cao cuộc sống của nhân dân. 

 


Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc


     Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của huyện thời gian tới sẽ tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển văn hóa phù hợp với phát triển kinh tế địa phương; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ văn hóa từ huyện đến cơ sở; ưu tiên một số loại hình văn hóa truyền thống cần bảo tồn và phát huy; chú trọng phát triển CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

 

     Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện Ủy Châu Đức đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)                                                
 
Tin ảnh: Ngọc Sáng
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2019   - 15/07/2019
    Hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2019   - 15/07/2019
    Hội nghị Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng   - 15/07/2019
    Tuổi trẻ khối Lực lượng Vũ trang tỉnh: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách   - 14/07/2019
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019   - 14/07/2019
    Phổ biến các quy định của công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự và chính trị   - 14/07/2019
    Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị   - 14/07/2019
    Công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp (nhiệm kỳ 2019 -2024)   - 11/07/2019
    Tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.   - 06/07/2019
    Xây dựng tủ sách chi bộ tại xã Bàu Chinh – huyện Châu Đức   - 06/07/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN