Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Hội nghị Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng - 02:03:05 PM | 15/07/2019
Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tại các đơn vị, địa phương; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 08/7/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức lớp chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng” năm 2019 cho 130 đại biểu là Phó Bí thư Đảng bộ các phường xã, cán bộ làm công tác dân vận và các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở.


Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ,
Học viện cán bộ Tp. Hồ Chí Minh  giới thiệu các nội dung trọng tâm về công tác vận động quần chúng

 

     Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ - Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các nội dung trọng tâm về công tác vận động quần chúng. Theo đó,  muốn làm công tác dân vận khéo thì phải thật sự yêu dân, kính dân, thương dân và hiểu dân, phải biết vận động nhân dân làm tốt những việc có lợi cho cách mạng, cho đất nước. Cán bộ dân vận phải là người đi đầu trong việc vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cũng là người nắm bắt đầy đủ tình hình, thông tin từ nhân dân để kịp thời tham mưu cho Đảng, chính quyền điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách, quy định phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương…

 

     Qua việc học tập và quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về công tác vận động quần chúng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa

 

 

  Các bài viết mới hơn
    “Kính chắn giọt bắn” và các hoạt động thiết thực của Tuổi trẻ huyện Long Điền chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.   - 09/04/2020
    Chi bộ phòng tư pháp Tp.Bà Rịa: Nhiều chỉ tiêu giải pháp được thực hiện tốt trong nhiệm kỳ (2015-2020)   - 01/04/2020
    Tập huấn và hướng dẫn cách phòng chống, phát hiện và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh   - 29/03/2020
    Quán triệt, học tập chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020   - 29/03/2020
    Phát động Đoàn viên thanh niên hưởng ứng “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”   - 29/03/2020
    Phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN huyện Long Điền   - 25/03/2020
    Mô hình “Tuyến đường Hội Cựu Chiến binh tự quản bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”   - 25/03/2020
    Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, đời sống văn hóa cho thế hệ trẻ.   - 18/03/2020
    Đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019   - 18/03/2020
    Tp. Bà Rịa tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020   - 18/03/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Tuổi trẻ khối Lực lượng Vũ trang tỉnh: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách   - 14/07/2019
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019   - 14/07/2019
    Phổ biến các quy định của công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự và chính trị   - 14/07/2019
    Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị   - 14/07/2019
    Công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp (nhiệm kỳ 2019 -2024)   - 11/07/2019
    Tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.   - 06/07/2019
    Xây dựng tủ sách chi bộ tại xã Bàu Chinh – huyện Châu Đức   - 06/07/2019
    Truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống khí   - 06/07/2019
    Huyện Châu Đức tổ chức Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số lần thứ III-năm 2019   - 06/07/2019
    Tuyên truyền phòng chống ma tuý tại tịnh xá Ngọc Lâm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền   - 06/07/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN