Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Tăng cường phương pháp thảo luận để nâng cao chất lượng bồi dưỡng đảng viên mới tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền năm 2019 - 10:30:14 AM | 09/05/2019
Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên là khâu có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các khâu của công tác cán bộ, vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc các cấp đều quan tâm đề ra các mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong mỗi nhiệm kỳ và cho giai đoạn tiếp theo.

 

     Trong đó, việc giảng dạy lý luận phải gắn với thực tiễn là một yêu cầu sơ đẳng mang tính bắt buộc. Giảng dạy lý luận ở Ban Tuyên giáo Huyện ủy có điểm khác biệt với giảng dạy lý luận cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Việc giảng dạy lý luận ở Ban Tuyên giáo phải đạt được những yêu cầu tối thiểu sau đây:

 

     Một là, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị của nước ta. Nói như vậy là để không quá câu nệ với mức lý luận khi giảng dạy lý luận.
Hai là, làm cho học viên nhận thức được rằng những gì là lý luận là rất cần thiết, là có ích, là vốn liếng không thể thiếu của chính họ. Do đó, giảng dạy lý luận cho học viên phải rất thiết thực, rất bổ ích. Nói như vậy là để học viên được học, được nghe giảng về lý luận họ cảm thấy hào hứng, học chừng ấy rồi, muốn học thêm nữa, muốn tìm hiểu, khám phá nhiều hơn nữa.
 
     Trên cơ sở, thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 về hướng dẫn thực hiện chương trình dành cho đảng viên mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 01 năm 2019 (từ ngày 06/3/2019 đến ngày 15/3/2019 cho 72 đồng chí học viên), ngoài 10 chuyên đề theo hướng dẫn nêu ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn chú trọng đến thảo luận, trao đổi và báo cáo tình hình thực tế phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tất yếu đặt ra yêu cầu là phải gắn lý luận với thực tiễn địa phương.  Lý luận trang bị cho học viên có cái nhìn, có cách nhìn, có tầm nhìn vào thực tiễn nơi họ đã, đang và sẽ làm việc. Tức là lý luận soi sáng cho thực tiễn; mặt khác lý luận phải gợi mở học viên những vấn đề trong thực tiễn mà họ có thể vận dụng lý luận vào đó để “tác nghiệp” có hiệu quả cao nhất. Những yêu cầu nói trên cũng là những tiêu chí để đánh giá chất lượng thực tế của một bài giảng về lý luận của báo cáo viên các cấp; nói gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy là yêu cầu sơ đẳng mang tính bắt buộc là thế.
 
     Nhờ có thảo luận, bàn bạc, trao đổi hay tranh luận đã làm sáng tỏ và đi đến thống nhất trong nhận thức, hành động, giải quyết một vấn đề nào đó mà mọi người cùng quan tâm về kiến thức, tìm hiểu chân lý, tìm cách vận dụng chân lý vào thực tiễn; thông qua các buổi thảo luận, học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào giải quyết công việc cụ thể nơi công tác, bởi vì học viên chính là những người hoạt động trực tiếp ở cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc thực tế. 
 
     Chính vì thế, các báo cáo viên phải luôn nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo giáo án trước khi đứng trên bục giảng; báo cáo viên cần học tập những gì Bác viết trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Đánh giá về những hạn chế của công tác huấn luyện, Người nêu rõ: "dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi không dùng được,...lý luận và thực tế không ăn khớp với nhau". Trong phần cuối tác phẩm, nói về việc chữa chứng bệnh ba hoa, Hồ Chí Minh đặc biệt phê phán bệnh "nói mênh mông"; "Nói mênh mông trời đất. Nói gì cũng có. Nhưng chỉ chừa một điều không nói đến là những việc thiết thực cho địa phương đó, những việc mà dân chúng ở đó cần biết, cần hiểu, cần làm, thì không nói đến".
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền
 
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Gương cá nhân điển hình trong phong trào tham gia hiến máu nhân đạo   - 09/05/2019
    Thành phố Bà Rịa qua 03 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa, giai đoạn 2016 - 2018   - 09/05/2019
    Tặng tủ sách cho Chi bộ ấp Xuân Trường và Sơn Thành, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức.   - 09/05/2019
    Hội phụ nữ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa với công tác bảo vệ môi trường   - 09/05/2019
    Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở năm 2019.   - 24/04/2019
    Lễ phát động hướng ứng Ngày sách Việt Nam   - 24/04/2019
    Tuyên truyền phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em   - 24/04/2019
    Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy   - 10/04/2019
    Hội nghị Thông tin Thời sự trong nước và Thế giới huyện Long Điền   - 10/04/2019
    Tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”   - 05/04/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN