Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Các vấn đề về kinh tế
Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quý I/2019 vượt so với kế hoạch - 09:24:04 AM | 24/04/2019
Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 2020, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo về mọi mặt của đời sống; thực hiện tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

 

     Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội trong quý I năm 2019, phần lớn các ngành dịch vụ đạt kết quả tăng trưởng tốt, vượt mức bình quân cả năm như: doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 13,87% (NQ 3%), dịch vụ cảng tăng 14,95% (NQ 4,80%), dịch vụ lưu trú tăng 16,75% (NQ 14,95%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong quý I ước khoảng 20.868 tỷ đồng, đạt 28% dự toán, bằng 91,01% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước khoảng 3.703 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 5,56% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 1.912 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ; chi thường xuyên 1.790 tỷ đồng, tăng 4,45% so cùng kỳ

 

     Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong quý I đã thu hút đầu tư mới 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 176 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 380,5 triệu USD. Đầu tư trong nước đã thu hút 12 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 2.767 tỷ đồng và 03 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 484,6 tỷ  đồng.
 
     Về phát triển doanh nghiệp, trong quý I đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 243 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 11,47% so cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 2.294 tỷ đồng, bằng 81,69% so cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 27 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký tăng vốn cho 16 doanh nghiệp với số vốn tăng 577,53 tỷ đồng, tăng 168,11% so cùng kỳ.
 
     Tỉnh đã triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp Dịch bệnh tả heo Châu Phi trên địa bàn; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm heo ra vào tỉnh, kết hợp với tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật phòng chống dịch; các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt heo, tránh gây hoang mang trong xã hội.
 
     Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa – thể thao triển khai cơ bản kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ được giao. An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách đối với người lao động, người nghèo, đồng bào dân tộc và đối tượng bảo trợ xã hội… được quan tâm thực hiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
 
     Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã quyết định công nhận 07 xã  đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 27/45 xã; trong 18 xã còn lại có 10 xã đạt trên 14 tiêu chí và 8 xã đạt trên 8 tiêu chí.
 
     (Nguồn: Báo cáo số 74-BC/UBND, ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019).
 
Võ Kiên
 HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN