Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy - 04:31:22 PM | 10/04/2019
Ngày 02/4/2019, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và Huyện cho hơn 300 đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Đồng chí Hồ Văn Lợi – TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị.


Đ/c Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy tại Hội nghị.

 

     Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe Đồng chí Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Báo cáo viên cấp Tỉnh triển khai Quy định số 05-QĐ/HU, ngày 01/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch số 232-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 


Đ/c Dương Trọng hiếu - Phó Bí thư Huyện ủy triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy tại Hội nghị.

 

     Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
     Đồng chí Lê Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch số 226-KH/HU ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 227-KH/HU, ngày 25/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
     Đồng chí Trần Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Hướng dẫn số 14-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi – TUV, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, triển khai nghiêm túc nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cần xác định nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện, phân công rõ người, rõ việc nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cấp ủy, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chấn chỉnh những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, đề ra những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy.
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ.
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị Thông tin Thời sự trong nước và Thế giới huyện Long Điền   - 10/04/2019
    Tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”   - 05/04/2019
    Đề án trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế trẻ em kết hợp với tuyên truyền các quy định về thủ tục hành chính tại gia đình   - 30/03/2019
    Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2019.   - 30/03/2019
    Huyện Long Điền nhân rộng các mô hình cộng đồng học tập   - 30/03/2019
    Bế giảng lớp Đảng viên mới đợt 1 năm 2019   - 30/03/2019
    Họp mặt doanh nghiệp đầu năm   - 05/03/2019
    Hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   - 05/03/2019
    Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân   - 05/03/2019
    Chăm lo đời sống cho nhân dân đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019   - 20/02/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN