Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   Nắm bắt dư luận xã hội
Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 - 03:33:43 PM | 18/03/2019
Vừa qua tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Toàn cảnh Hội nghị

 

     Trong năm 2018, thực hiện quy chế hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ cộng tác viên đã thực hiện nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề, sự kiện có tính thời sự của cả nước và ở địa phương; xây dựng báo cáo tình hình dư luận xã hội theo định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có các sự vụ, sự việc phát sinh; phối hợp tiến hành các cuộc điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và viện nghiên cứu dư luận xã hội tổ chức; tham gia các lớp tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Tuy nhiên, khả năng nắm bắt và phân tích, dự báo tình hình dư luận của các cộng tác viên còn hạn chế; việc nắm bắt dư luận xã hội chủ yếu dựa trên kinh nghiệm công tác và lĩnh vực chuyên môn phụ trách, đôi khi chưa bám sát nhiệm vụ của cộng tác viên dư luận xã hội, do đó, còn hạn chế trong việc đề xuất cho cấp ủy những giải pháp khi xuất hiện những vụ việc phức tạp xảy ra.

 

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh trong năm vừa qua. Nhiều thông tin, vụ việc đã được phản ánh, báo cáo, xử lý kịp thời, góp phần ổn định, định hướng tư tưởng, tâm trạng xã hội. Năm 2019, hoạt động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cần tiếp tục đổi mới theo yêu cầu nhạy bén, tích cực, khách quan, dự báo đúng tình hình và tham mưu xử lý hiệu quả; tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; tập hợp danh sách số điện thoại, địa chỉ email của cộng tác viên để thiết lập khung mẫu phục vụ điều tra dư luận xã hội qua email và qua điện thoại. Thành lập nhóm Zalo cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Tin, ảnh: Lê Phương - Duy Long
 HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN