Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Phát động phong trào “vận động đảng viên tình nghuyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ thôn, ấp, khu phố” - 05:05:01 PM | 09/03/2019
Thiết thực hưởng ứng phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo kế hoạch 160-KH/TU, ngày 14/5/2018. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ tại thôn, ấp, khu phố” với mục đích phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.


Lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Huyện, Thị, Thành ủy
chụp hình lưu niệm tại Tủ sách chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

     Việc phát động phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ tại thôn, ấp, khu phố” và tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng tủ sách chi bộ nhằm lưu giữ những hình ảnh, tài liệu, ấn phẩm liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các hoạt động của Chi bộ tại địa phương và phục vụ cho công tác tuyên truyền, nghiên cứu, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

 

     Công tác tuyên truyền, phát động phong trào phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, rộng khắp đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên (đặc biệt là đảng viên đang sinh hoạt theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị) tại các cơ quan, đơn vị đều được tiếp cận thông tin và tình nguyện  đăng ký tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ tại thôn, ấp, khu phố.
 
     Mục tiêu đề ra trong năm 2019 đó là: phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất 02 tủ sách chi tại các thôn, ấp, khu phố bằng nhiều phương thức, hình phù hợp (đóng góp kinh phí, cung cấp nguồn sách, trang bị tủ sách…). Đặc biệt ưu tiên cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất.
 
     Song song với việc phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực vận động cán bộ, đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn, ấp, khu phố; tổ chức Hội nghị và phát động phong trào trong toàn ngành để triển khai thực hiện. Bước đầu đã đạt được một số kết quả như: Chi bộ báo Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng  02 tủ sách và một số tài liệu sinh hoạt đảng, cùng các ấn phẩm của báo Bà Rịa – Vũng Tàu cho Chi bộ ấp Mỹ An và Chi bộ ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ; Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tiến hành khảo sát xây dựng 02 tủ sách chi bộ tại huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố cũng đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện.
 
     Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành Tuyên giáo tỉnh BR-VT sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần hưởng ứng tích cực và có hiệu quả phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” cảu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Bài, ảnh: Kim Ngọc - Duy Long
 HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN