Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 - 11:08:29 AM | 09/01/2019
Chiều ngày 08/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Thông - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Xinh - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

     Năm 2018, công tác tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của cấp ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy các cấp trên lĩnh vực tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; xây dựng Đề án và Nghị quyết về truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền rộng rãi trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; tổng kết Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Chủ động, kịp thời hướng dẫn và ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tập trung quan tâm đến công tác báo chí, xuất bản và nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, trên mạng xã hội. Quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội; tập huấn viết tin, bài gắn với nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá và tập huấn công tác khoa giáo.

 

 
Toàn cảnh Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được, những cách làm mới, sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy và phản ánh những khó khăn, vướng mắc đề xuất thao gỡ trong thời gian tới.
 
Khen thưởng cho các cá  nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Tuyên giáo năm 2018
 
     Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh -UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2018; chỉ rõ những hạn chế, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo toàn ngành tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: 
 
     Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-Qđi/TW; xây dựng kế hoạch và thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019. Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm. Chú trọng định hướng và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, bảo đảm tính giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kịp thời tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Tăng cường công tác chỉ đạo văn hoá, văn nghệ, xây dựng môi trường lối sống lành mạnh, nâng cao giá trị tinh thần cho người dân. Thực hiện tốt Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị; kiểm tra, rà soát nội dung tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập lý luận chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy định về giao ban báo chí; củng cố kiện toàn và tổ chức tập huấn cho đội ngũ phát ngôn trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên từ cấp tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, chất lượng và hoạt động thực sự hiệu quả. Phát động toàn ngành tuyên giáo hưởng ứng phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thông mới bằng hình thức xây dựng tủ sách chi bộ.
 
 
Bài, ảnh: Lê Thị Phương - Duy Long
 HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN