Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Hội nghị triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII - 02:28:32 PM | 24/12/2018
Huyện ủy Đất Đỏ vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng có hơn 300 các đồng chí tham dự.


Đ/c Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - phát biểu khai mạc và triển khai Nghị quyết tại Hội nghị.

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy triển khai Chuyên đề Những nội dung cơ bản của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng chí Lê Văn Hòa- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Chuyên đề Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng chí Mai Thị Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Chuyên đề Những nội dung cơ bản của Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, Ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019.

 


Toàn cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết

 

     Theo kế hoạch các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:
     - Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị, địa phương mình. 
     - Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện, trong đó cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, lộ trình bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện, phân công rõ người, rõ việc nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền sao cho phù hợp với quy định mới và sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cấp ủy, địa phương, đơn vị.
     - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Huyện ủy để kịp thời có những biện pháp hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục sai sót, bảo đảm thực hiện có hiệu quả đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và của Huyện ủy; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt và trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình.
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ.
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật   - 08/12/2018
    Sản xuất muối trở thành nghề truyền thống của huyện Long Điền   - 08/12/2018
    Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ lần thứ II, năm 2018   - 08/12/2018
    Bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống   - 05/12/2018
    Hiệu quả từ một mô hình dân vận khéo   - 20/11/2018
    Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực năm 2018   - 18/11/2018
    Hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng   - 07/11/2018
    Phát động phong trào Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh   - 07/11/2018
    Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội   - 05/11/2018
    Một số kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở thành phố Bà Rịa   - 05/11/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN