Khác
   Hỏi đáp

Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C.
04:29:41 PM | 17/05/2018

Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú.
03:24:08 PM | 13/04/2018

Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định?
03:15:50 PM | 13/04/2018

Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào?
04:09:39 PM | 02/04/2018

Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa?
03:56:25 PM | 02/04/2018

Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?
09:40:30 AM | 05/03/2018

Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:
09:38:58 AM | 05/03/2018

Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?
02:07:55 PM | 26/01/2018

Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào?
09:14:57 AM | 04/01/2018

Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không.
03:42:57 PM | 04/12/2017
Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng
Trang sauTrang cuối
TIÊU ĐIỂM
Việc bổ sung chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ còn thiếu do điều động công tác hoặc nghỉ hưu thực hiện theo quytrình thế nào?(39008)
Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào?(10610)
Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không.(2899)
Điều kiện để hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị được công nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị.(2554)
Cách xử lý kỷ luật đối với đảng viên dự bị vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.(2002)
Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:(1830)
Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?(1575)
Thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những những nơi thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập như thế nào?(1460)
Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định?(1319)
Việc chuyển sinh hoạt Đảng cần những thủ tục nào?(1045)
Trường hợp vắng đảng viên khi bầu chi ủy(806)
Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú.(761)
Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa?(725)
Mục hỏi và trả lời những thắc mắc của bạn đọc.(650)
Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy gồm những cơ quan nào?(615)
Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C.(546)
Câu hỏi: Về đảng viên kiểm điểm để chuyển công tác về một đơn vị mới(363)
Xin cho biết quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới(327)
Đảng viên có hộ khẩu và cư trú ở xã khác được bố trí làm bí thư chi bộ thuộc đảng ủy phường có được không?(264)
Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?(259)
Việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng khi thay đổi đơn vị công tác hoặc nơi cư trú gồm những thủ tục gì?(247)
Việc bầu cử bí thư là thẩm quyền của đại hội. Bầu 1 hay 2 lần đều do đại hội quyết định. Hiện nay theo Quy chế bầu cử trong Đảng không quy định trường hợp bầu trượt lần đầu thì không được giới thiệu để bầu lần 2(246)
Việc đánh giá, xếp loại đảng viên là do tập thể chi bộ đánh giá và biểu quyết(224)
Hỏi về việc đảng viên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy nơi cư trú.(216)
Về việc tập thể chi bộ đánh giá xếp loại đảng viên đối với cán bộ(210)
Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào?(207)
Việc trang trí đại hội cơ bản là thống nhất theo hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Nhưng riêng về tiêu đề đại hội còn có nhiều ý kiến khác nhau.(201)HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN