Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   + Lịch sử đảng bộ BRVT

Lịch sử Đảng bộ tỉnh BR-VT tập 2 (1954-1975)
10:27:40 AM | 09/02/2018

Lịch sử Đảng bộ tỉnh BR-VT tập 1 (1930-1954)
10:21:37 AM | 09/02/2018

Sự ra đời chi bộ Đảng đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa
09:33:45 AM | 25/09/2017
Tháng 2/1934, Chi bộ Phước Hải - Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử, cột mốc vàng trong lịch sử xây dựng Đảng và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kể từ đây, phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh được soi rọi dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15- CT/TW về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng
09:19:32 AM | 03/07/2017
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, 19 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TV và nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng của các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng được nâng lên rõ rệt; cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức nghiên cứu, biên soạn công trình được quan tâm đầu tư; công tác nghiên cứu, biên soạn đã thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, của đông đảo các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, của nhân chứng lịch sử và cán bộ, đảng viên.

Ký ức tuyên huấn biên hòa, bà rịa - long khánh (1930 - 2015)
08:26:08 AM | 22/05/2017
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Liên lạc truyền thống Tuyên huấn Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh vừa ra mắt cuốn sách: Ký ức Tuyên huấn Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh (1930 - 2015) nhằm mục đích ghi lại những sự kiện, những dấu ấn, những phong trào và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhân viên Tuyên huấn hai tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội; tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ đang công tác trong ngành Tuyên giáo hai tỉnh; đồng thời tri ân những cán bộ lãnh đạo, nhân viên Tuyên huấn đã ngã xuống cho đất nước giành độc lập, tự do.HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN