Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10
10:11:38 PM | 23/05/2019
Sáng 23-5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Tỉnh ủy với các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy
10:16:11 AM | 22/10/2018
Sáng ngày 18/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 25-CT/TW và Thông báo kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 854-QĐ/TU và Quyết định 855-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
09:54:36 PM | 30/06/2018
Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước cho hơn 2.700 điểm cầu và 407.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
06:29:00 PM | 28/04/2018
Sáng ngày 24/4, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Chỉ thị, quy định: Chỉ thị 19-CT/TW, Chỉ thị 20-CT/TW, Chỉ thị 21-CT/TW, Chỉ thị 23-CT/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
09:48:16 PM | 23/01/2018
Sáng ngày 13/01/2018 Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến huyện, thành phố, cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, huyện ủy, báo cáo viên từ tỉnh đến huyện.

Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
03:58:00 PM | 30/11/2017
Ngày 29 và sáng ngày 30/11/2017 (1,5 ngày), Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức nối cầu trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại 10 điểm cầu. Trong đó, có 2 điểm cầu tại tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và 8 điểm cầu tại các huyện, thành phố với 992 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
04:17:55 PM | 19/10/2017
Sáng ngày 19/10/2017 đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
04:11:37 PM | 19/10/2017
Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho hơn 300 cán bộ chủ chốt của tỉnh, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; trưởng phó các Ban của Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy.

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017
11:03:13 AM | 09/10/2017
Ngày 28/9/2017, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (Theo Quyết định số 73-QĐ/BTGTU, ngày 12/9/2017) do đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017.

Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017
10:55:59 AM | 09/10/2017
Sáng ngày 04/10/2017, Đoàn Công tác số 1 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền.
Trang sauTrang cuối
TIÊU ĐIỂM
Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII(403)
Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017(391)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh(322)
Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII(308)
Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(293)
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(199)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII(175)
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng(163)
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc(159)
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(146)
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017(144)
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy(115)
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10(77)



HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN