Khác
   Sinh hoạt tư tương

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
03:12:15 PM | 10/04/2019
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh, Ban Biên tập gửi đến bạn đọc: Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được công bố năm 1969, có đề ngày 10/5.

Tự phê bình, phê bình, sửa chữa
10:49:28 AM | 28/12/2018

Phải xem trọng ý kiến của quần chúng
02:53:37 PM | 13/12/2018
Trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, đảng viên phải thật sự có tinh thần cầu thị, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách “gần dân, trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Có như thế thì các phong trào hành động cách mạng, các chính sách nhất quán mới đạt được hiệu quả cao và mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với quần chúng nhân dân mới ngày càng thêm chặt.Ban Biên tập gửi đến bạn đọc bài viết “phải xem trọng ý kiến của quần chúng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân, số 900, ngày 21-8-1956

Phải tẩy sạch bệnh quan liêu
02:27:13 PM | 14/11/2018
Lời Ban Biên tập:Quan liêu, xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên được Hội nghị Trung ương 4 khóa XII chỉ ra là căn bệnh gây hại trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Do vậy, nhận diện căn bệnh này và tìm cách khắc phục nó là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ban Biên tập gửi đến bạn đọc bài viết “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu”, đăng trên Báo Sự thật, số 140, ngày 02/9/1950.

Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan
08:51:30 AM | 24/10/2018
Lời Ban Biên tập: Hoạt động của chi bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; luôn gắn xây dựng Đảng với hoạt động chuyên môn và ngược lại; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, coi đó là việc làm thường xuyên của chi bộ và đảng viên; tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” và để nâng cao chất lượng chi bộ, Ban Biên tập gửi đến bạn đọc bài viết “Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Nhân dân, số 176, từ ngày 06 đến 10/4/1954.

Phải chữa cái bệnh cấp bậc
02:58:25 PM | 10/10/2018

Bình tĩnh - cẩn trọng, phân định đúng – sai
07:20:38 PM | 31/07/2018
Trên phương diện của một công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam, trước những vấn đề xã hội đặt ra trong giai đoạn hiện nay, không phải ai cũng có một cách nhìn bao quát, khoa học và đúng đắn.

Những điều người dân cần biết về giao khoán đất rừng Xuyên Mộc.
04:18:21 PM | 31/07/2018
Đất rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu là đất Nhà nước giao cho Công ty quản lý, trồng rừng theo quy định của pháp luật từ năm 1978 đến nay; các nội dung khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân trước đây liên quan đến đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty đã được Thanh tra Chính phủ xác minh, kết luận đây là đất do Nhà nước quản lý và Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất rừng này. Việc các hộ dân tự ý bao chiếm xâm canh một số diện tích đất rừng, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không kê khai và đóng thuế cho nhà nước là vi phạm pháp luật.

Người dân cần nắm rõ thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc khiếu nại, tố cáo về quyền lợi của mình
04:14:22 PM | 31/07/2018
Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn. Bởi vậy, sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 được Quốc hội ban hành và chính thức có hiệu lực (ngày 1-7-2012), việc tuyên truyền, phổ biến, thực thi luật được tỉnh đẩy mạnh, tạo hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.

Luật An ninh mạng: Xây dựng giá trị tốt đẹp trên thế giới ảo
03:59:18 PM | 26/06/2018
Giữ nước phải giữ từ thời bình, phải ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi để đất nước không bị động, bất ngờ; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Những nội dung đó được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Để chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống thì vấn đề cốt lõi đặt ra là phải nhận diện, kiểm soát cụ thể các mối nguy và phải có cách thức giải quyết phù hợp, một trong số đó là vấn đề an ninh mạng.
Trang sauTrang cuối
TIÊU ĐIỂM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách(801)
Những điều người dân cần biết về giao khoán đất rừng Xuyên Mộc.(167)
Phê bình và sửa chữa(166)
Bài 1: Quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 – kinh nghiệm từ Australia(146)
Tỉnh táo, cảnh giác, không để bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp(132)
Bài 3: Kinh nghiệm từ Australia về đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch nhân sự kế cận.(129)
Bình tĩnh - cẩn trọng, phân định đúng – sai(119)
Bài 2: Kinh nghiệm tuyển dụng, đánh giá, giữ chân người tài của Australia(116)
Luật An ninh mạng: Xây dựng giá trị tốt đẹp trên thế giới ảo(112)
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân(112)
Người dân cần nắm rõ thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc khiếu nại, tố cáo về quyền lợi của mình(108)
Phải chữa cái bệnh cấp bậc(104)
Phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) thực sự trở thành một động lực(93)
Hãy thể hiện lòng yêu nước đúng cách(92)
Phải tẩy sạch bệnh quan liêu(73)
Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan(65)
Tự phê bình, phê bình, sửa chữa(55)
Phải xem trọng ý kiến của quần chúng(49)
Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(29)HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN