Khoa giáo - VHVN
   + Khoa học công nghệ

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ
03:29:10 PM | 06/03/2018
Thời gian qua, các doanh nghiệp khoa học – công nghệ (DN KH-CN) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của BR-VT nói riêng, cả nước nói chung. Năm 2018, Sở KH-CN và các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển DN KH-CN.

Ứng dụng khoa học công nghệ tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp
03:34:17 PM | 01/09/2017
Thời gian qua, các tiến bộ KH-CN đã được Sở KH-CN đẩy mạnh ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, giúp người dân chăn nuôi và sản xuất theo hướng bền vững.HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN