Khác

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp
02:56:28 PM | 06/04/2020

Thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 03 - 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
04:04:50 PM | 30/03/2020

Lịch công tác 12 - 2020
08:23:08 AM | 25/03/2020

Hội thảo "Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
09:28:06 AM | 20/03/2020
Sáng 19/3, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”.

Lịch công tác 11 - 2020
03:14:56 PM | 16/03/2020

Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh BR - VT sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
01:48:04 PM | 13/03/2020
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phòng Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chọn là đơn vị đại hội làm trước để rút kinh nghiệm cho các chi, Đảng bộ cơ sở trong LLVT tỉnh.

Hướng dẫn một số điểm về thể thức văn bản của Đại hội và các tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội
09:34:51 AM | 13/03/2020

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng
09:32:05 AM | 13/03/2020

Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
09:30:09 AM | 13/03/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
08:27:34 AM | 13/03/2020
Sau Trang cuốiHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN