THƯ VIỆN


GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆPPhát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”

Sáng ngày 30/05, tại Cảng Dịch vụ Hậu cần thủy sản Hưng Thái (xã Phước Hưng), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức lễ phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.
Phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”

Sáng ngày 30/05, tại Cảng Dịch vụ Hậu cần thủy sản Hưng Thái (xã Phước Hưng), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức lễ phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

 • Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
  RSS

  Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

  Ngày 15/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử), cải thiện môi trường đọc, phát triển tư duy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xã hội học tập trong mọi tầng lớp nhân dân.

 • Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
  RSS

  Tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận TQVN và các đoàn thể CT - XH ở cơ sở

  Từ ngày 19 đến 20/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nối cầu trực tuyến tập huấn 06 chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đến 63 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

 • Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
  RSS

  Nối cầu trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2019 đến các huyện, thị, thành phố

  Sáng ngày 05/7/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2019 bằng hình thức trực tuyến đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị từ điểm cầu trung ương.

 • Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
  RSS

  Đảng ủy Sở Công thương trao tặng tủ sách Chi bộ

  Thực hiện kế hoạch số 80-KH/ĐUK, ngày 18/3/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh. Đảng ủy Sở Công thương đã tích cực tuyên truyền, phát động đảng viên tham gia hưởng ướng phong trào “đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ ấp, khu phố”.

 • Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
  RSS